Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

10-10-2020

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrijen bufferzones - plataan, wintereik, linde, grove den

Aantal

260

Plantplaats

Openbaar domein