Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

10-10-2020

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

Blauwe kuip - fietswegel - knotwilg

Aantal

17

Plantplaats

Openbaar domein