Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

03-03-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - knotwilg

Aantal

10

Plantplaats

Openbaar domein