Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

10-10-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij bufferzone Durmen - knotwilg

Aantal

7

Plantplaats

Openbaar domein