Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

10-10-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

Bomenrij bufferzone - populus 'blauwe van Eksaarde'

Aantal

25

Plantplaats

Openbaar domein