Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

10-10-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - lijsterbes

Aantal

10

Plantplaats

Openbaar domein