Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

10-10-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - zomereik

Aantal

13

Plantplaats

Openbaar domein