Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

03-03-2019

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - carpinus betulus

Aantal

12

Plantplaats

Openbaar domein