Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

solitaire bomen - amelanchier

Aantal

2

Plantplaats

Openbaar domein