Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - robina pseudoaccia

Aantal

10

Plantplaats

Openbaar domein