Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

Moerbossen - bomenrij - acer pseudoplatanoides

Aantal

9

Plantplaats

Openbaar domein