Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - acer pseudoplatanoides

Aantal

19

Plantplaats

Openbaar domein