Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij + solitair - quercus, acer pseudoplatanoides, tilia cordata

Aantal

12

Plantplaats

Openbaar domein