Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - acer pseudoplatanoides, tilia cordata

Aantal

14

Plantplaats

Openbaar domein