Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

Hof ten Goededreef - bomenrij - tilia cordata, castanea

Aantal

90

Plantplaats

Openbaar domein