Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

Annekeshei - bomenrij - quercus petraea, salix alba

Aantal

7

Plantplaats

Openbaar domein