Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

solitair - acer platanoides, quercus robus

Aantal

2

Plantplaats

Openbaar domein