Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

11-11-2021

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

bomenrij - castanea sativa, robinia pseudoacacia

Aantal

18

Plantplaats

Openbaar domein