Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

03-03-2020

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

alnus icana (10) betula pubescens (5) carpinus betulus (2) castanea sative (1) cydonia oblonga (1) malus domestica (9) malus sylvestris (10) mespilus germanica (10) populus nigra (13)

Aantal

100

Plantplaats

Openbaar domein