Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

03-03-2022

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

knotwilg

Aantal

22

Plantplaats

Weide