Aanplanting door Gemeente Zele

Datum aanplanting

10-10-2020

Voornaam en naam

Gemeente Zele

Boomsoorten

beuk, els, krentenboom & fruitbomen

Aantal

30

Plantplaats

Tuin